0 (530) 500-4281

LGS tercihleri nereden yapılır?


  • LGS tercihleri nereden yapılır ?

Liselere Geçiş Sisteminde 8.sınıfı başarıyla tamamlayan veya mezun durumda olan öğrenciler, yerleştirme  işlemleri için tercih ve yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilirler. Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından http://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.

Tercih döneminde bakanlıkça oluşturulan tercih komisyonlarının yanı sıra, okul müdürlükleri de size yardımcı olacaktır. Okulları tanıyan , özelliklerini bilen, okulların size uygun olup olmadığını irdeleyebilen kişilerden de yardım alabilirsiniz. Bu kişilerin görüşlerini alabilirsiniz.Böylece tercihlerinizi daha sağlıklı yapabilirsiniz.

Her yıl yanlış tercih yüzünden birçok öğrenci kendisine uygun olmayan ve kendi ilgi alanı dışında olan okullarda okumak zorunda kalıyor. Özellikle önyargılı davranmadan meslek liseleri de tercih için düşünülebilir Çünkü ara elaman açığı  bizim ülkemizde çok fazla bu konuda gerekli araştırmaları yapıp doğru karar vermelisiniz. Meslek lisesinde okuyan ya da okuyacak kişiler kendilerini geliştirdikleri sürece aranan birer elaman olabilirler.

Sınava giren ve Merkezi Sınav Puanına sahip olan öğrenciler dahil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorundadır. Yerel yerleştirme ile Öğrenci alan okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda, öğrencilere Merkezi Sınavla öğrenci alan okullar ile Pansiyonlu Okullar tercih ekranı açılmayacaktır.  Ayrıca özel ortaöğretim kurumlarına ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kesin kayıt yaptıran öğrenciler de tercihte bulunamayacaktır.

Öğrenciler, eğer sınav puanıyla okulları tercih etmek istiyorlarsa 3(üç) farklı grupta tercihlerini kullanabilirken sınava katılmayan öğrenciler de 2(iki) grupta tercihlerini kullanabilirler.

Öğrenciler, tercihlerinde ilk olarak Yerel Yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercih yapacaklardır. Yerel yerleştirmede tercihlerinden ilk 3 (üç) okulu Kayıt Alanından seçmek kaydıyla öğrenciler 5 (beş) tercihte bulunabileceklerdir. Aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu Imam Hatip Lisesi) en fazla 3 (üç) okul seçilebilecektir. Kalan 2 (iki) okul tercihini farklı tür okuldan yana kullanabilirler. Yerel Yerleştirme ile Ögrenci alan okullar ekranından tercih yapıldıktan sonra ancak Merkezi Sınavla öğrenci alacak okulları tercih edebilirler bu okullar içerisinden de okul türü farketmeksizin 5 (beş) tercihte bulunabilirler. Pansiyonlu Okullar tercih ekranından da en fazla 5 (beş) okul olmak üzere toplam  15 okul tercihinde bulunabilirler.

Yerel yerleştirme ekranında okullar ikamet adresine uzaklıklarına göre sınıflandırılmıştır.

Yeşil renk, “ Kayıt Alanında” yani ikamet adresindeki okulları belirtir.

Mavi Renk “ komşu kayıt alanında” yani ikamet adresine göre komşu kayıt alanındaki okulları belirtir.

Kırmızı renk, “ Diğer” il içindeki diğer kayıt alanlarını belirtir.

Yerleştirmeye esas nakiller 4 (dört) dönemde yapılacaktır. Her dönemde merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için 3, yerel yerleştirme ile ögrenci alan okullar için 3, pansiyonlu okullar için 3 okul tercihinde bulunabilirler.

Ilk yerleştirmede tercihine yerleşen ögrenciler, nakil döneminde kayıt alanından ya da farklı tür okul tercih etme zorunluluğu bulunmayacaktır. Ancak ilk yerleştirmede tercihlerine yerleşemeyen ögrenciler, nakil döneminde kayıt alanından en fazla iki okul seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabileceklerdir. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden yine en fazla 2 okul seçip üç. Tercihte bulunabileceklerdir. Öğrenciler ayrıca istemeleri halinde 4. Nakil döneminde “mesleki eğitim merkezleri” ni de tercih edebileceklerdir.

Tercih işlemleri bakanlığın http://www.meb.gov.tr veya http://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinde yayınlanan tercih listesinde yer alan okullara göre öğrenci ve  velisi tarafından 02-13 Temmuz 2018 (17.00’ye kadar) tarihleri arasında yapılacaktır.

Yerleştirmeye esas nakil başvuruları, tercih edilecek okulun boş kontenjanına bakılmaksızın herhangi bir ortaokul ya da imam hatip ortaokulu müdürlüğüne başvurarak yapılabilecektir.

Tercihler sisteme okul müdürlüğü tarafından girilerek onaylandıktan sonra iki nüsha çıktısı alınacak, bir nüshası imza karşılığı veliye verilecek ve diğer nüshası okulda saklanacaktır.

Tercih ve yerleştirmeyle ilgili tüm bilgilendirmeler http://www.meb.gov.tr ile http://e-okul.meb.gov.tr adresleriden yapılacaktır.