0 (530) 500-4281

LGS nedir?


  • LGS nedir?

Liselere geçiş sistemi olarak adlandırılan ve ilk defa 2017-2018 öğretim yılında uygulamaya geçen bu sistemle; Ortaöğretim kurumlarından resmi ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve geçici eğitim merkezlerini (GEM) bitiren öğrenciler, ayrıca Öğrenimlerini Türkiye´ deki ortaokulların 8´inci sınıfına denk bir sınıfta yurtdışında Bakanlığa bağlı olmayan eğitim kurumlarında sürdüren öğrenciler de öğrenim belgesi ile başvurarak merkezi sınava katılabilecekler. Başvuruda bulunan öğrenciler; kayıt alanı, bilgi, beceri ve yetenekleri doğrultusunda sınavlı veya sınavsız olarak yerleştirilecek. Öğrencilerin önüne iki seçenek sunulacaktır.

Birinci seçenek MERKEZI SINAV ile öğrenci alan liseleri tercih etmek; Öğrenci bu sınava girmek isterse Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına, puan üstünlüğüne göre, tercihleri doğrultusunda Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yerleştirilecektir.

İkinci seçenek YEREL YERLEŞTIRME ile öğrenci alan liseleri tercih etmek.

Merkezi yerleştirme; Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları(Anadolu liseleri), Anadolu Imam hatip Liseleri ile mesleki ve teknik anadolu liselerinin anadolu teknik programlarına Merkezi Sınav puanı üstünlüğüne göre yapılan yerleştirmedir.

Merkezi sınav sözel ve sayısal bölüm olmak üzere iki oturum şeklinde uygulanır. Birinci oturumda, Türkçe 20 soru , Inkilap tarihi ve Atatürkçülük 10 soru, Din Kültürü ve Ahlak bilgisi 10 soru ve Yabancı dil 10 soru olmak üzere toplamda 60 soru cevaplandırılır. Sayısal bölümde ise, Matematik 20 soru  ve Fen Bilimleri 20 soru olmak üzere toplamda 40 soru cevaplandırılır. Öğrenciler Sözel bölümü 135 dakikada, Sayısal Bölümü ise 60 dakikada cevaplandırırlar. Bu sınavda Türkçe, Matematik ve Fen Bilimleri derslerinin puan katsayıları daha fazladır. Bu derslerden bir soru bile fazla çözen öğrenci 10.000 lerce kişinin önüne geçmektedir. Ayrıca bu sınav bir sıralama sınavı olduğu için, yüzdelik dilim dediğimiz ögrencinin sınava giren öğrenciler içerisinde cevaplandırdığı soru sayısına göre hangi dilimde olduğunu belirleyen yüzdeler alınan puanlardan daha değerlidir. Örneğin önceki yıl 495.000 puan alan bir ögrenci %0,01 ilk dilimde iken bu sene 485.000 puan alan öğrencimiz % 0,01 ilk dilimde sıralanmıştır. Bu sınavla öğrencilerin yaklaşık %8 Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları(Anadolu liseleri), Anadolu Imam hatip Liseleri ile mesleki ve teknik anadolu liselerinin anadolu teknik programlarına yerleşecek geriye kalan %92 ilk kısım ise adrese dayalı yerleştirme ile liselere kayıtlanacaktır.

Sınav yerleri, Sınav tarihleri, uygulanması ve diğer hususlar her yıl Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce hazırlanacak kılavuzda belirtilecektir. Öğrenciler kendi okullarında sınava girebildikleri gibi Milli Eğitim Bakanlığına bağlı farklı okullarda da sınava girebilirler.

Yerel yerleştirme ise ; Ortaöğretim kayıt alanı denilen ve  eğitimde süreklilik ve coğrafi bütünlük esasına dayalı olarak öğrenci sayısı, okul türü, kontenjan ve donanımları göz önünde bulundurularak, il veya ilçe milli eğitim müdürlüğünce ortaokul ve liselerin birbirleriyle eşleştirildiği ve tercihe bağlı olarak kayıt yapılabilecek farklı ortaöğretim kurumlarından oluşturulan alan olarak tanımlanmıştır.

Tercihleri yaptıktan sonra milli eğitim bakanlığınca yapılacak olan merkezi yerleştirme, okulların türü, kontenjanı, ikamet adresleri, ortaokulları, tercih öncelikleri, okul başarı puanları, devamlılık ve yaş kriterleri göz önünde tutularak gerçekleştirilecektir. Yerleştirme 4 nakil dönemini kapsayacak merkezi sınav puanlarının açıklanmasının ardından 1. Tercih dönemi başlayacak ve okulların açılmasına kadar 3 tercih dönemi daha olacak şekilde devam edecektir. Bu nakil dönmelerinde hiç bir liseye kaydı yapılamayan öğrenci ise Açık Liselere kayıtlanacaktır.