0 (530) 500-4281

Ogrencilerin Beyinleri Nasil Calisir?


Beynimiz, bir ses kaydedici veya görüntü kaydedici video gibi çalışmaz. Gelen bilgiler sürekli olarak beyin tarafından sorgulanır.

Beynimiz aşağıdaki soruları sorarak gelen bilgiyi sorgular:

Bu bilgiyi daha önce duydum mu veya gördüm mü?
Bu bilgi nereye uyar?
Bununla ne yapabilirim?

Bu bilgiyi dün, geçen ay veya geçen yıl duyduğum düşünce ile aynı olduğunu farzedebilir miyim?

Beyin sadece bilgi almaz bunun yanında onu işler. Beynimiz bir bakıma bilgisayar gibi calışır. Onu bir bilgisayar gibi biz kullanırız.

Süphesiz ki bilgisayarın çalışması için ilk olarak onun açılması gerekir. Öğrenme pasif olduğunda beyin kapalı konumda bulunur. Ayrıca bilgisayara veri girmek ve girilerin verileri kullanması için doğru bir yazılıma ihtiyacı vardır. Bilgisayar gibi beynimizde, aldığımız yeni bilgi ise önceki bilgilerimiz arasında bir bağlantı kurmaya ihtiyaç duyar. Öğrenme pasif olduğunda beynimiz bu bağlantıyı kuramaz.

Son olarak,bilgisayarın girilen verileri daha sonra kullanabilmesi için onları saklaması yani kaydetmesi gerekir. Beynimizde aynı işlemi yapması gerekir.

Beynimizin hafızaya kaydetmesi için yeni bilgi, test etmesi özetlemesi veya başkalarına açıklaması gerekir. Öğrenme pasif olduğunda beynimiz yeni bilgiyi kaydetmez. Eğer aldığımız yeni bilgiyi başkaları ile tartışırsak ve onunla ilgili çeşitli sorular sorarsak, beynimiz etkili bir şekilde, daha iyi öğreniriz. Eğer öğrenciler aşağıda belirtilenleri yaparsa daha iyi öğrenirler. Bilgiyi kendi kelimeleriyle yenide ifadelendirmek, ögrenmenin kendisidir.

Çeşitli biçimlerin ve durumların neler olduğunu ayırt etmek, bilgi ile diğer faktörlerle fikirler arasinda bağlantı kurmak, bilgiyi çeşitli biçimlerde kullanmak, bazı sonuçları önceden görmek, bilginin karşıtını ve ya tersini ifadelendirmek bilginin tanımıdır. Şüphesiz ki öğrenmek yeni bilgileri bir şekilde ezberlemek değildir. Ezberlediklerimiz coğunlukla bir kaç saat içinde unutulur. Öğrenmek bilgiyi bir bütün olarak yutmak değildir, çignemektir.

Öğretmen,öğrencilerinin yerine onların beyinlerinde, bilgiyi işleyemez ama onların bu işi yapmalarını kolaylaştıracak etkinlikleri düzenleyebilir. Örneğin ; öğrencilere yeni bilgiyi, birbirleriyle tartışma firsatı vererek, yeni bilgi ile ilgili olarak hem kendisine hem de diğer öğrencilere soru sorma yolunu açarak, uygulatarak ve hatta bir başkasına öğretme fırsatı yaratarak öğrenmeye rehberlik yapabilir. Ayrıca belirtmek gerekir ki öğrenme kısa süreli bir olay değildir. Bir zaman dilimi içerisinde belirli aşamalarla gerçekleşir. Bu süreçte sadece tekrar yetemez. Örneğin matematik gibi soyut konuların öğrenilmesinde somut araçları kullanmak ve günlük yaşamla bağlantılı örnekler vermek gerekir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir