0 (530) 500-4281

İzmir’de Okula Hazırlık: Yaz Dönemi Eğitim Fırsatları


İlkokula yeni başlayacak olan ve ara sınıflarda eğitim hayatlarına devam edecek olan çocuklarımız için akademik ve sosyal beceriler kazanılması başarı için oldukça önemlidir. Bu becerileri geliştirmek için birkaç strateji bulunmaktadır ve bu stratejiler, bireyin hedeflerine ve öğrenme tarzına göre değişiklik gösterebilir.

Kursumuzda yaz dönemi boyunca uygulayacağımız programlarda okuldan verilen ödevlerin yaptırılmasından önce konu tekrarı mutlaka yapılır. Konu tekrarından sonra verilen ödevleri çocukların kendilerinin yapması sağlanır ve kontrolü öğretmenleri tarafından yapılır. Anlayamadığı ya da yanlış yaptığı sorular üzerinde durularak tam ve kalıcı öğrenme sağlanır.

Akademik becerileri geliştirmenin etkili bir yolu, düzenli pratik ve tekrarlamadır. Anahtar kavramları her gün belirli bir zaman diliminde gözden geçirmek son derece önemlidir. Çalışma alışkanlıkları edinmek küçük yaşlarda başlar. Çocuklar öğrenecekleri konuları somutlaştırıp, günlük hayatla bağlantısını sağlarsa öğrenme hem eğlenceli hale gelir hem de kalıcı olur.

Akademik becerilerin geliştirilmesinde bizim uyguladığımız ve çocuklarımızın hayatlarına entegre etmeye çalıştığımız olgular şunlardır;

Zaman yönetimi

Verilen ödevleri ne zaman yapacakları , konu tekrarına ne kadar zaman ayırmaları gerektiği, yeni öğrenilenecek konular hakkında ön hazırlık yapma gibi aşamaların günlük, haftalık ve aylık planlanmasının yapılması ilkokulda kazanılması gereken bir alışkanlıktır. Böylece öğrenciler nasıl organize olup odaklanacaklarını öğrenmiş olur En basit ve en etkili yöntemlerden biri de bir çalışma programı oluşturmak ve görevleri küçük parçalara bölerek yönetmektir. Bu yöntem öğrencilerin çalışma verimliliğini artırır ve stres seviyelerini düşürebilir.

Okuma anlama becerilerinin geliştirilmesi

Düzenli olarak kitap, küçük öyküler gazete ve dergi okumak yeni kelimeler öğrenmelerine, atasözü deyim gibi kavramları anlamalarına ve bilgileri etkili bir şekilde özümsemelerine olanak tanır. Not almak, vurgulamak ve özetlemek gibi teknikler, öğrencilerin anlama ve öğrenme süreçlerini destekler. Okuduğunuz şeyleri anlamak için kelimelerin anlamlarını öğrenmek yeni öğrenilen kelimeleri günlük hayatta kullanmak ve bu kelimelerle ilgili resimler çizmek gibi teknikler bu kavramları somutlaştırarak daha kalıcı olmasını sağlar.

Analtik Düşünme Becerisi Geliştirme

Matematik özellikle ilk öğrenilen zamanlarda soyut kavramlardan, sayılardan oluşan farklı bir dilmiş gibi gelir ama zamanla bu dil zihinde kendiliğinden canlanmaya başlar. Problemi matematik diline çevirebilmek için hayal edip kafada canlandırmak en önemli adımdır. Sonrasında okuduğunu anlamak da önemlidir. Problemde verileneleri bulma, istenileni anlama, nasıl bir plan yapılıp çözüme ulaşılacağı gibi süreçleri vardır. Son zamanlarda çocuklarımız; problemin içinde iki tane sayı gördüğü zaman sadece dört işlem yaparak bu problemi çözeceği düşüncesi taşımaktadır. Ancak istenilen bambaşka bir yöntemle bulunacaktır. Bu alışkanlıklarından çocukları kurtarmak için problemi gerçekten başlarına gelmiş gibi yaşamalarını sağlamaktır.

Matematik dersinde öğrencilerin yeni bir dil öğrenir gibi hissetmeleri çok önemlidir. Bu, matematik öğrenme sürecini daha etkili hale getirecek ve öğrencilerin motivasyonunu artıracaktır. Ayrıca, öğrencilere matematik öğrenme stratejileri ve kısa yollar öğretilerek, konuları daha kolay anlamaları ve çözmeleri sağlanabilir. En önemlisi, çocukların matematiği sevmesi ve bu konuda olumlu bir tutum geliştirmesi hedeflenmelidir.

Eğitim-öğretim döneminde bu alışkanlıkları kazanamamış çocuklar için yaz döneminde düzenlenecek kurslar, onlar için eşsiz bir fırsattır. Bu kurslara katılarak, matematik becerilerini güçlendirecek ve eksikliklerini giderme şansı elde edeceklerdir. Yaz dönemi kursları, çocukların matematiği sevmesini sağlayacak etkileşimli ve eğlenceli bir öğrenme ortamı sunacak ve onları başarıya ulaşmaya teşvik edecektir. Bu fırsatı kaçırmamak, çocukların gelecekteki akademik başarıları için önemlidir.

Akademik becerilerinin geliştirmesinin yanısıra sosyal becerilerinin geliştirilmesi de karakterinin oluşumunda, hayatı boyunca alacağı kararlarda, belirleyeceği hedeflerde de son derece önemlidir. Ulaşılabilir hedefler koymak, çocukların kendi ilerlemelerini izlemelerini ve başarılarını ölçmelerini sağlar. Ayrıca, öğretmenlerden geri bildirim almak, kişisel büyüme ve gelişim konusunda bilinçli kararlar vermelerine yardımcı olabilir.

Akranlarıyla ilişki kurmak kendi yaş grubu içinde yer edinmek ve bir kimlik kazanmak ilkokul sıralarında şekillenir. Kursumuzda gerçekleştireceğimiz ders dışı etkinliklere katılarak, iletişim, liderlik ve takım çalışması becerilerini geliştirebilir. Yapılacak etkinliklerde, verilen görevlerde işbirliği yapmak; çocukların arkadaşlarıyla etkili bir şekilde çalışmalarını ve oluşacak çatışmaları yapıcı bir şekilde çözmelerini sağlayacaktır. Diğerlerinin bakış açılarına saygı göstermek ve dikkate almak, çocukların güven oluşturmasına ve anlamlı bağlar kurmasına yardımcı olur. Duygusal zekasının gelişimi, öz farkındalığının artması, sosyal etkileşimleri yönlendirme becerisi kazanması ve kendi güçlü ve zayıf yönlerini keşfetmesi kursumuz içinde yaz döneminde uygulayacağımız aktiviteler sayesinde son derece kolay olacaktır.

Teknolojinin ve çevrimiçi kaynakların kullanım da akademik ve sosyal becerilerin geliştirilmesinde önemli bir rol oynar.

  • Erişim Kolaylığı: Teknoloji ve çevrimiçi kaynaklar, öğrencilere geniş bir bilgi ve kaynak havuzuna erişim sağlar. İnternet üzerinden yapılan araştırmalar, öğrencilerin ders çalışmalarında daha çeşitli ve kapsamlı bilgilere ulaşmalarını sağlar. Bu, öğrencilerin konuları daha derinlemesine anlamalarına ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.
  • Öğrenme Araçları ve Uygulamaları: Öğrencilerin farklı öğrenme stillerine ve ihtiyaçlarına uygun olarak öğrenmelerini sağlar. Matematik oyunları, dil öğrenme uygulamaları, interaktif ders materyalleri gibi araçlar, öğrencilerin konuları daha eğlenceli ve ilgi çekici bir şekilde öğrenmelerine yardımcı olur.
  • İşbirliği ve Etkileşim: Sosyal medya platformları ve çevrimiçi topluluklar, öğrencilerin diğerleriyle işbirliği yapmalarını ve etkileşime geçmelerini sağlar. Proje tabanlı öğrenme ve grup çalışmaları için çevrimiçi platformlar kullanılarak, öğrenciler fikir alışverişi yapabilir, birlikte çalışabilir ve karşılıklı olarak destek olabilirler. Bu, öğrencilerin takım çalışması becerilerini geliştirmelerine ve sosyal ilişkiler kurmalarına yardımcı olur.
  • Bireysel Öğrenme Deneyimi: Öğrenciler kendi öğrenme deneyimlerini özelleştirebilirler. Öğrenciler, kendi hızlarında ilerleyebilir, ilgi duydukları konuları keşfedebilirler. Bu, öğrencilerin kendi öğrenme yolculuklarını yönlendirmelerine ve kendi öğrenme gereksinimlerine uygun çözümler bulmalarına olanak tanır.
  • Eleştirel Düşünme ve Bilgi Değerlendirme: İnternet üzerinde bulunan bilgilerin doğruluğunu değerlendirme becerisi, öğrencilerin eleştirel düşünme yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olur. Çevrimiçi kaynakların güvenilirliğini sorgulama, bilgiyi analiz etme ve yanıltıcı bilgilere karşı korunma, öğrencilerin bilgi okuryazarlığı becerilerini artırır.
  • Sosyal Becerilerin Geliştirilmesi: Çevrimiçi platformlar, öğrencilere diğerleriyle etkileşime geçme ve iletişim kurma fırsatı sunar. Forumlar, çevrimiçi topluluklar ve sanal sınıflar, öğrencilerin sosyal becerilerini geliştirmelerine ve dijital iletişim becerilerini güçlendirmelerine yardımcı olabilir.

Sonuç olarak, teknolojinin ve çevrimiçi kaynakların kullanımı, öğrencilerin akademik ve sosyal becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Erişim kolaylığı, öğrenme araçları, işbirliği ve etkileşim imkanları, bireysel öğrenme deneyimi, eleştirel düşünme ve sosyal becerilerin geliştirilmesi, teknolojinin öğrenme ortamlarına getirdiği avantajlardan sadece birkaçıdır. Bu kaynakların etkili bir şekilde kullanılması, öğrencilerin daha başarılı ve donanımlı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir