0 (530) 500-4281

Author


All posts by oguz

Z Kuşağının Öğrenme Alışkanlıkları ve Matematikle İlişkisi Nasıldır?


Matematik hepimizin bildiği anlamıyla okullarda aritmetikle geometriyi bir arada öğreten dersin adıdır. Günümüzde ise bu tanım biraz daha karmaşıklaşmış ve genişlemiştir. Sonsuz bir dünyaya sahip olan matematiğin çocuklarımızın ve öğrencilerimizin hayatındaki yeri ise oldukça önemlidir. Temelinde akıl yürütme olan bu 
read more

Geleceğin Eğitimi Nasıl Olmalı?


Değişen dünyada eğitimde nasıl bir yol izlenmeli ? Eğitimin amacı bireylerin bu değişime uygun kazanımlar elde etmelerini sağlamaktır. Bu amaçla özellikle çocuklarımızın kazanması gereken becerilerin başında; •İnovasyon •Yaratıcılık •Eleştirel Düşünme •İletişim ve işbirliği •Okuma ve dil becerileri •Bilimsel ve tasarımsal 
read more