2018-2019 LGS sınavındaki değişiklikler nelerdir?


  • 2018-2019 LGS sınavındaki değişiklikler nelerdir?

2018 yılında ilk uygulaması yapılan LGS( Liselere Geçiş sistemi) den önce TEOG( Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş)  dediğimiz bir sistem vardi. Bu sistemle öğrenciler 8. Sinif müfredatından sorumlu oldukları iki adet merkezi sınava giriyorlardı ve bu sınav sonuçlarının ortalamasının % 70 i ile kendi okullarında uygulanan sınavların ortalamasının % 30 u alınarak oluşturulan TEOG puanıyla Haziran ayında lise tercihinde bulunuyorlardı. Her çeşit lise bu sınava göre öğrenci alıyordu. Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları(Anadolu liseleri), Anadolu Imam hatip Liseleri ile mesleki ve teknik anadolu liselerinin anadolu teknik programları ve yabancı özel okullar bu puana göre öğrenci alıyorlardı. Bu yıl bu sistem kaldırıldı ve sınava girmek zorunlu olmaktan çıktı.Öğrenciler isterlerse nitelikli okul olarak belirlenen;  Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları( Anadolu liseleri )  ile mesleki ve teknik anadolu liseleri ve Anadolu imam hatip liselerini tercih edebilecekler. Bu sınavda öğrenciler için mantık ve muhakeme yeteneklerinin ölçüldüğü, ezberlemek yerine yorum yapmaya teşvik eden ,ancak farklı bakış açıları geliştirerek çözüme ulaşabilecekleri tarzda sorular soruldu. Öncesinde kazanıma yönelik olan sınav şu anda edinilen kazanımları yorumlamaya yönelik hale geldi.

Yapılan en önemli değişiklik de yerel yerleşme dediğimiz adrese dayalı yani ikametgah adresinin bulunduğu kayıt  alanlarından öğrencilerin seçeceği okula göre yapılacak yeni bir yerleşim sistemi uygulamaya geçmiş oldu. Bu uygulamayla öğrencilerin kayıt alanında bulunan adresleri ve okudukları ortaokulda bulunuşları, not ortalamaları, devam-devamsızlık durumları, yaş gibi kriterlerle  tercih ettikleri 5 okuldan birine yerleşmeleri sağlandı. Ancak bu beş okuldan sadece üçünü aynı okul türünde seçebilecekler. Oluşturulan kayıt alanlarında Anadolu liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liseleri ve Anadolu Imam Hatip liseleri bulunuyor. Örneğin kayıt alanı içersinde bulunan liselerden Anadolu liselerinde okumak isteyen bir öğrenci bu alandan üç Anadolu Lisesini seçtikten sonra geriye kalan iki tercihini ya mesleki ve teknik anadolu liselerinden ya da Anadolu Imam Hatip liselerinden tercih etmek zorunda kalacak. Ya da sadece üç tercih yapabilecek.

Yapılacak Merkezi Sınavda sorular, 8. sınıf konularından 20 soru Türkçe, 20 soru  matematik, 20 soru fen bilimleri, 10 soru din kültürü ve ahlak bilgisi, 10 soru T.C. İnkılap tarihi ve Atatürkçülük ve 10 soru yabancı dil derslerinin öğretim programlarında belirlenen kazanımlar esas alınarak hazırlandı ancak  sorular öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme, bilimsel süreç becerileri ve benzeri becerilerini ölçecek nitelikte oldu.Müfredatın dışında herhangi bir soru sorulmadı ancak öğrencilerin geçmiş yıllarda öğrendikleri bilgileri de bu soruları çözerken kullanmaları gerekti. Önümüzdeki 2018-2019 öğretim yılında da bu uygulama devam edecek ve öğrenciler Merkezi sınavla nitelikli okullara, yerel yerleştirme ile de adresine yakın olan okula kayıtlanacaklardır.

Şunu unutmamak gerekir; ortaokuldan mezun durumda olacak öğrencilerden yalnızca % 10 ilk dilimde olanlar nitelikli olarak belirlenen okullara kayıtlanabilecek. Bu durumun sonucu olarak  sınav soruları öğrencilerin büyük bir kısmını eleyecek nitelikte olacak. Bu sınava iyi hazırlanmış, zekasını kullanmayı bilen, düşünebilen, mantık kurup muhakeme yapabilen, daha önce hiç karşılaşmadığı bir soru tipi de olsa farklı bakış açısı geliştirerek uygulayabilen öğrenciler öne geçecek ve başarıya ulaşacaktır. Panik yapmadan düzenli programlı okulda verilen eğitimin yanısıra öğrencinin de göstereceği çalışma ile iyi bir lisede okuyacak düzeye gelmek mümkün.